Kalkulator podatkowy

Kalkulator podatkowy służy do obliczenia wielkości płaconych podatków z uwzględnieniem wszystkich rodzajów danin, jakie płacimy państwu w przypadku przy zatrudnienia na etacie, tzn. brany jest pod uwagę nie tylko podatek PIT, ale też wszystkie składki ZUS, podatki pośrednie płacone podczas wydawania pieniędzy oraz tzw. podatek "inflacyjny". Dzięki temu jesteśmy w stanie obliczyć łączną stopę opodatkowania naszych zarobków.
Pobierz poniższy kalkulator na swój komputer w postaci prostego arkusza kalkulacyjnego Excel i zacznij liczyć płacone przez siebie podatki.

Kalkulator podatkowy
Wersja: 2014.001 (plik nie zawiera żadnych makr i aktywnych kodów programowych)

Kalkulator podatkowy ma charakter otwarty. Wszelkie uwagi i propozycje zmian proszę przedstawić w komentarzu na dole niniejszej strony lub zgłaszać bezpośrednio na moją skrzynkę mailową.

Sposób obsługi

Obsługa kalkulatora jest bardzo prosta. Dane potrzebne do wyliczenia łącznej stopy podatkowej i innych przydatnych wielkości, wystarczy wpisać w komórkach oznaczonych niebieską ramką.

Kalkulator podatkowy - przykładowe obliczenie

Zasada obliczania łącznej stopy podatkowej

Istotą działania kalkulatora jest wyliczenie kwotowych wartości poszczególnych podatków i odniesienie ich do wynagrodzenia łącznego (). Jest to bardzo ważne założenie, gdyż nie można wyliczyć sumarycznej stopy opodatkowania na zasadzie prostego sumowania stawek podatkowych różnych rodzajów podatków. Wynagrodzenie łączne oznacza wszystkie środki pieniężne wydawane przez pracodawcę z tytułu naszego wynagrodzenia. Kolumna D arkusza zawiera procentowy udział danej wartości w wynagrodzeniu łącznym.

Poniższy rysunek obrazuje sposób liczenia łącznej stopy podatkowej (S%) jako stosunku realnej wartość nabywanych dóbr nettoRnetto (zielony słupek) do wartości wynagrodzenia łącznego ().

Struktura wynagrodzenia z podatki

Objaśnienia

Poniżej znajduje się opis wybranych składników płacowych i podatkowych branych pod uwagę w kalkulatorze podatkowym. Pozostałe elementy zostały opisane w kolumnie E arkusza.

  • Suma podatków dochodowych – zaliczka na podatek dochodowy PIT plus suma wszystkich składek ZUS odprowadzanych przez pracodawcę, zarówno w tzw. części pracodawcy jak i pracownika, w tym składka zdrowotna.
  • Uśredniona stawka podatków pośrednich – średnia stopa podatków VAT i akcyzy w koszyku zakupowym za wyjątkiem wydatków na paliwo, które zostały ujęte w odrębnej pozycji.
  • Inne podatki kwotowe – różne podatki i parapodatki płacone w formie stałej kwoty (a nie procentu). Można zwiększyć tą wartość np. o podatki od nieruchomości, czy mandaty za przekroczenie prędkości wprowadzane w celach typowo fiskalnych (np. 40 km/h na prostej i niezatłoczonej drodze). Dla osób o niskich dochodach, podatki tego rodzaju mogą stanowić znaczący udział w łącznym opodatkowaniu.
  • Stopa inflacji – służy do wyliczenia podatku "inflacyjnego" z tytułu emisji pieniądza. Problem z określeniem tak rozumianej stopy inflacji polega na tym, że stopa inflacji podawana przez GUS jest wyliczana statystycznie na podstawie obserwacji cen dóbr wchodzących w skład tzw. koszyka inflacyjnego, a ceny towarów i usług zależą przecież od wielu różnych czynników, niekoniecznie związanych z emisją pieniądza. Rząd drukuje jednak "nowe" pieniądze, a to zmniejsza wartość (siłę nabywczą) pieniędzy w naszych portfelach po to, aby skorzystał na tym ten, kto pierwszy dostał nowe pieniądze. Ponieważ ilość dóbr w gospodarce pozostaje jednak stała, to taki dodruk pieniądza można zatem traktować jako formę opodatkowania, ale nie poprzez zabranie nam części pieniędzy, tylko poprzez zmniejszenie ich siły nabywczej (ogólny wzrost cen). Ewentualnym korzyściom z tytułu nowych dóbr powstałych za sprawą takiego sztucznego pobudzenia gospodarki inflacją odpowiadają zatem rozproszone straty gospodarcze związane ze wzrostem cen.

 

2 thoughts on “Kalkulator podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *