Prawo Laffera

O podatkach, bogactwie i wolności

Wpisy oznaczone tagiem: Karoń

Z czym się zgadzam i nie zgadzam z Krzysztofem Karoniem?

Pojęcia - Krzysztof KarońPrzedstawiony w poprzednim artykule „Program Wiedzy Społecznej Krzysztofa Karonia” zasługuje na szczególna uwagę przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionej w nim wiedzy dotyczącej genezy marksizmu antykulturowego i związku tej ideologii z założeniami ideowymi Unii Europejskiej. Krzysztof Karoń podszedł do tematu bardzo ambitnie, rzetelnie przedstawia fakty i dokumenty. Odwołuje się ponadto do historii kultury oraz antropologii i na potrzeby lepszego zrozumienia zjawisk społecznych podjął się próby usystematyzowania pewnych podstawowych pojęć. Właśnie wokół tych pojęć narosło już trochę nieporozumień i kontrowersji.

Chciałbym się odnieść tylko do wybranych zagadnień prezentowanych przez Krzysztofa Karonia, w szczególności pokrywających się w jakimś stopniu z tematyką bloga „Prawo Laffera”, t.j. z zagadnieniami wolnego rynku, bogactwa i wolności. Odniosę się również do zagadnienia kradzieży.

Pojęcie wolności

Na początku przebrnijmy przez pojęcie wolności, które w ujęciu Krzysztofa Karonia wzbudza sporo kontrowersji. Pan Krzysztof rozszerzył pojęcie wolności ponad to, co przez pojęcie to rozumie się potocznie. Może z tego powodu, że pojęcie „wolność” jest wpisane w hasła wielu zwalczających się środowisk politycznych, co świadczy o tym, że różnie pojęcie to można rozumieć. Poza tym, szersze ujęcie pojęcia wolności posłużyło na szersze spojrzenie na pewne zjawiska społeczne.

Krzysztof Karoń przedstawia dwa rodzaje wolności:

  • Wolność pozytywna – czyli wolność „dodziałania zgodnie z własną wolą w celu zaspokojenia swoich potrzeb podstawowych oraz różnych przyjemności.
  • Wolność negatywna – czyli wolność „odprzymusu. Wolność od nakazów i zakazów. Prawo odmowy wykonywania jakiejś pracy, która dla człowieka jest zazwyczaj czynnością nieprzyjemną.

Wolność pozytywna jest związana z ludzkim działaniem i oznacza ona, że człowiek ma możliwość i prawo do niekrępowanego działania, przeżywania przyjemności i konsumowania dóbr. Tej wolności nikt nam nie daje, gdyż jest ona uzewnętrznieniem się naszej własnej woli. Zrodziła się w naszej głowie. Działanie wynikające z wolności pozytywnej może napotkać na pewne bariery w postaci różnych zakazów lub nakazów, ale w tym momencie wchodzimy już w zakres wolności negatywnej.

Z wolnością pozytywną wiąże się jednak jeszcze jeden problem, który również staje się jakąś barierą, ale innego rodzaju. Warunkiem swobodnego działania i zaspakajania przyjemności jest posiadanie na to odpowiednich środków, czyli dóbr. Problem polega na tym, że wytworzenie tych dóbr wymaga pracy, co dla człowieka jest przymusem i oznacza ograniczenie wolności negatywnej.

Nie można być prawdziwie wolnym człowiekiem, jeśli nie posiada się odpowiedniej ilości dóbr, ale na te dobra ktoś musi zapracować. Do wytworzenia dóbr potrzebna jest nie tylko praca, ale wymagane są do tego odpowiednie kwalifikacje, co wymaga nauki. Nauka jest czynnością pracochłonną, co również ogranicza wolność negatywną, czyli prawo do „nicnierobienia”.

Realizacja wolności pozytywnej zawsze odbywa się zatem kosztem wolności negatywnej (wolność za wolność) i na tego rodzaju „bilansie wolności” budowany jest przez Krzysztofa Karonia pewien opis rzeczywistości, aby następnie wyciągnąć wnioski, które wydają się jak najbardziej słuszne, ale posługiwanie się tutaj terminem wolności wprowadza pewne zamieszanie.
Czytaj dalej →

Program Wiedzy Społecznej Krzysztofa Karonia

Niniejszy artykuł chciałbym poświęcić Krzysztofowi Karoniowi, osobie, która zainicjowała bardzo ciekawy projekt o nazwie "Program Wiedzy Społecznej" (PWS). Więcej szczegółów na ten temat można skrótowo zobaczyć na poniższej prezentacji wideo, a całość materiałów jest dostępna na kanale YouTube Historia Kultury i Antykultury oraz na stronie Historia Sztuki i PWS.

Krzysztof Karoń zdobył w ostatnim czasie sporą popularność jako ekspert od historii marksizmu i demaskator ideologii neomarksistowskiej wśród współczesnych elit politycznych. Nikogo już nie powinno dziwić, dlaczego nad głównym wejściem do siedziby Parlamentu Europejskiego widnieje imię i nazwisko Altiero Spinelliego, Altiero Spinelli - Parlament Europejski - Krzysztof Karońwłoskiego komunisty, współtwórcy "Manifestu z Ventotene", w którym nakreślona została wizja Europy pozbawionej granic państwowych, jako warunku koniecznego do przeprowadzenia rewolucji socjalistycznej.
"Manifest z Ventotene" jest jedynym ideowym dokumentem wymienionym w opublikowanej w marcu 2017 roku przez Komisję Europejską tzw. "Białej Księdze" (pdf), która naświetla oficjalną wizję przyszłej Europy. Jest to wizja "pokojowej wspólnej przyszłości", wizja Europy bez wewnętrznych podziałów, "nacjonalizmów" i wojen, bo co jak co, ale o pokój, to komuniści potrafią walczyć. Kto pamięta jeszcze pochody 1-majowe z czasów PRL, ten poznał "bohaterskie" wyzwania tej ideologii i zarazem jej prawdziwe oblicze.

Wydawałoby się, że w cywilizowanym świecie już nikt poważny w marksizm wierzyć nie może. Okazuje się jednak, że w krajach Zachodu marksizm rozwijał się jakby odmienną ścieżką ideową, niż w bloku sowieckim, przez co przybrał zupełnie inne oblicze i inne metody dochodzenia do celu.

Czytaj dalej →