Uniwersalny kod przemówień

Uniwersalny kod przemowieńPołączenie dowolnego zdania z pierwszej kolumny z dwolnym zdaniem w kolejnych kolumnach pozwala na uzyskanie treści uniwersalnego przemówienia, które jest oczywiście kompletnie pozbawione sensu.

1 2 3 4
Koleżanki i koledzy realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-
-finansowych.
Z drugiej strony zakres i miejsce szkolenia kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju.
Podobnie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określenia systemu powszechnego uczestnictwa.
Nie zapominajmy jednak, że aktualna struktura organizacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizację.
W ten oto sposób nowy model działalności organizacyjnej zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu nowych propozycji.
Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności spełnia ważne zadania w wypracowaniu kierunków postępowego wychowania.
Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno programowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom.
Różnorakie i bogate doświadczenia wzmacnianie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich waruknków aktywizacji.
Troska organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia intersującą próbę sprawdzenia modelu rozwoju.
Wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania form oddziaływania.

Źródło: Uniwersalna ściąga do przemówień.

2 thoughts on “Uniwersalny kod przemówień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *